Gebruik van de site van Willem Alexanderhof is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. De Helderse Bouw Kombinatie geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende afdeling van Helderse Bouw Kombinatie.

Gebruik website/schade
Helderse Bouw Kombinatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Willem Alexanderhof.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Willem Alexanderhof en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de Helderse Bouw Kombinatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Helderse Bouw Kombinatie.

Blijf op de hoogte
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Geïnteresseerd
 
Verkoop & informatie

Warnars Makelaardij
Schoolweg 12, Julianadorp
(0223) 61 70 44
www.warnarsmakelaardij.nl
info@warnarsmakelaardij.nl
Verkoop & informatie

Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars
Middenweg 159a, Den Helder
(0223) 61 22 30
www.jongewaardheemskerk.nl
info@jongewaardheemskerk.nl
Ontwikkeling

Willem Alexanderhof is een project van de Helderse Bouw Kombinatie.